Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ του ΠΤΝ για το ακ. Έτος 2021-2022

Επιλεχθέντες φοιτητές/τριες με τον υψηλότερο αριθμό μορίων, σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης:

Α/Α ΑΕΜ Α/Α ΑΕΜ
1 4156 11 4083
2 4079 12 3960
3 3694 13 3732
4 3702 14 3981
5 4116 15 4115
6 3689 16 3951
7 3906 17 4112
8 3698 18 4029
9 4073 19 4054
10 3909

Αναπληρωματικοί φοιτητές/τριες με τον υψηλότερο αριθμό μορίων, σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης :

Α/Α ΑΕΜ Α/Α ΑΕΜ
20 4190 26 4025
21 3708 27 4006
22 3743 28 4024
23 4109 29 4085
24 3745
25 3936

 

Η δίμηνη συνεχόμενη πρακτική άσκηση πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 31/10/2022. Η διάρκεια της π.α. είναι 2 μήνες συνεχόμενοι.

Σας παρακαλώ όσοι επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με την γραμματεία του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ που εξυπηρετεί τα τμήματα της Φλώρινας, την κα Δημάκη Αθηνά στο τηλ. 2385055131 ή στο mail adimaki@uowm.gr . Η ημέρα συνεργασίας είναι Τρίτη από τις 9:30 – 14:30 στο Γραφείο 108.

Η Επιστημονικά Υπεύθυνη Π.Α. για το ΠΤΝ,

Κωνσταντινίδου Ευθαλία

Επ. Καθηγήτρια ΠΤΝ

© 2017 internship.uowm.gr