Απόφαση ΓΣ αποδοχής νέων θέσεων ΠΑ και έγκρισης οκτώ (8) επιλαχόντων/χουσών φοιτητών/τριών (2ης Πρόσκλησης) από μεταφορά θέσεων – Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ 2023-2024 – του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

© 2017 internship.uowm.gr