Έναρξη αιτήσεων για συμμετοχή στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ακ. έτους 2019-2020 για το ΠΤΝ

Η Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ
MΑΚΕΔΟΝΙΑΣ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» ΕΣΠΑ 2014-2020 θα λειτουργήσει στο ΠΤΝ
για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης είναι δύο μήνες. Για την επιλογή των φοιτητριών/τών
θα ακολουθηθεί διαδικασία αξιολόγησης βάσει των αιτήσεων που θα κατατεθούν
ηλεκτρονικά κι εμπρόθεσμα.

Παρακαλούνται οι φοιτήτριες/ές του ΠΤΝ που φοιτούν στα εξάμηνα 3ο , 5ο και 7ο και
ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση για το ακαδημαϊκό έτος
2019-2020 να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση-δήλωση που υπάρχει στη διεύθυνση
https://internship.uowm.gr/aitisi-foititi-gia-praktiki-askisi/ και να την υποβάλλουν μέχρι την
Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019.

© 2017 internship.uowm.gr