Έναρξη αιτήσεων για συμμετοχή στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ακ. έτους 2019-2020 για το ΤΕΕΤ

Η Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ
MΑΚΕΔΟΝΙΑΣ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» ΕΣΠΑ 2014-2020 θα λειτουργήσει
στο ΤΕΕΤ για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης είναι τρεις μήνες. Για την επιλογή των
φοιτητριών/ών θα ακολουθηθεί διαδικασία αξιολόγησης βάσει των αιτήσεων που
θα κατατεθούν ηλεκτρονικά κι εμπρόθεσμα.

Παρακαλούνται οι φοιτήτριες/ές του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων
Τεχνών που φοιτούν στα εξάμηνα 5ο , 6ο , 7ο και 8ο και ενδιαφέρονται να
συμμετάσχουν στη Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση για το ακαδημαϊκό έτος 2019-
2020 να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση-δήλωση που υπάρχει στη
διεύθυνση https://internship.uowm.gr/aitisi-foititi-gia-praktiki-askisi/ και να την
υποβάλουν μέχρι τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019.

© 2017 internship.uowm.gr