Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ ακ. έτους 2020-2021 για το ΤMΜ έως την Παρασκευή 4/12/2020

Η Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ MΑΚΕΔΟΝΙΑΣ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» ΕΣΠΑ 2014-2020 θα λειτουργήσει στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης είναι τρεις μήνες. Για την επιλογή των φοιτητριών/τών θα ακολουθηθεί διαδικασία αξιολόγησης βάσει των αιτήσεων που θα κατατεθούν ηλεκτρονικά κι εμπρόθεσμα στο πληροφοριακό σύστημα iposition στη διεύθυνση https://arch.ece.uowm.gr/iposition/index.php .

Δίνεται παράταση στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο https://arch.ece.uowm.gr/iposition/ έως την Παρασκευή 4/12/2020 23:59.

Θα πρέπει να ανεβάσετε το αρχείο .pdf της ηλεκτρονικής βαθμολογίας.

Παρακαλούνται οι φοιτήτριες/ές του ΤΜΜ (οι οποίες/οι ακολουθούν το πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου) που έχουν ολοκληρώσει το 3ο έτος σπουδών και ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην Πρακτική Άσκηση για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 να υποβάλουν αίτηση.

© 2017 internship.uowm.gr