Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ασκούμενοι φοιτητές καθώς και όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

Κεντρικές Δράσεις
3ο χλμ. Ε.Ο. Φλώρινας – Νίκης, 53100 Φλώρινα

Διοικητική και τεχνική υποστήριξη έργου: Αθηνά Δημάκη
Τηλ.: 2385055131, 6955955805
E-mail: adimaki@uowm.gr

 

Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
3ο χλμ. Ε.Ο. Φλώρινας – Νίκης, 53100 Φλώρινα

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Σακελλαρίου Αγγελική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τηλ.: 2385055012
E-mail: asakellariou@uowm.gr

 

Τμήμα Νηπιαγωγών
3ο χλμ. Ε.Ο. Φλώρινας – Νίκης, 53100 Φλώρινα

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Κωνσταντίνος Χρήστου, Επίκουρος Καθηγητής
Τηλ.: 2385055158
E-mail: kchristou@uowm.gr

 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Καραμανλή & Λυγερής, 50132 Κοζάνη

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Μηνάς Δασυγένης, Λέκτορας
Τηλ.: 2461056534
E-mail: mdasygenis@uowm.gr

 

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Μπακόλα & Σιαλβέρα, 50132 Κοζάνη

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Γιώργιος Νενές, Αν. Καθηγητής (Πρόεδρος Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών)
Τηλ.: 2461056665
E-mail: gnenes@uowm.gr

 

Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Μπακόλα & Σιαλβέρα, 50132 Κοζάνη

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Ευθύμιος Τάγαρης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Τηλ.: 2461056620
E-mail: etagaris@uowm.gr

 

Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
3ο χλμ. Ε.Ο. Φλώρινας – Νίκης, 53100 Φλώρινα

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Ιωάννης Ζιώγας, Αν. Καθηγητής (Πρόεδρος Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών)
Τηλ.: 2385055240
E-mail: yziogas@uowm.gr

  

Ιδρυματικά Υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης: Δόμνα Μιχαήλ, Αν. Καθηγήτρια
Τηλ.: 2385055124
E-mail: dmihail@uowm.gr
 

 

 

Αποστολή

© 2017 internship.uowm.gr