Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ασκούμενοι φοιτητές καθώς και όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

Κεντρικές Δράσεις
3ο χλμ. Ε.Ο. Φλώρινας – Νίκης, 53100 Φλώρινα

Διοικητική και τεχνική υποστήριξη έργου: Αθηνά Δημάκη
Τηλ.: 2385055131, 6955955805
E-mail: adimaki@uowm.gr

 

Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
3ο χλμ. Ε.Ο. Φλώρινας – Νίκης, 53100 Φλώρινα

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Αγγελική Σακελλαρίου, Επικ. Καθηγήτρια
Τηλ.: 2385055012
E-mail: asakellariou@uowm.gr

 

Τμήμα Νηπιαγωγών
3ο χλμ. Ε.Ο. Φλώρινας – Νίκης, 53100 Φλώρινα

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Δόμνα Μιχαήλ, Αν. Καθηγήτρια
Τηλ.: 2385055124
E-mail: dmihail@uowm.gr

 

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τηλεπικοινωνιών
Καραμανλή & Λυγερής, 50132 Κοζάνη

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Μηνάς Δασυγένης, Λέκτορας
Τηλ.: 2461056534
E-mail: mdasygenis@uowm.gr

 

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Μπακόλα & Σιαλβέρα, 50132 Κοζάνη

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Ιωάννης Μπακούρος, Καθηγητής (Πρόεδρος Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών)
Τηλ.: 2461056660
E-mail: ylb@uowm.gr

 

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Μπακόλα & Σιαλβέρα, 50132 Κοζάνη

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Αρετή Κοντογιάννη, Καθηγήτρια (Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος)
Τηλ.: 2461056675
E-mail: akontogianni@uowm.gr

 

Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
3ο χλμ. Ε.Ο. Φλώρινας – Νίκης, 53100 Φλώρινα

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Ιωάννης Ζιώγας, Αν. Καθηγητής (Πρόεδρος Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών)
Τηλ.: 2385055240
E-mail: yziogas@uowm.gr

  

Ιδρυματικά Υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης: Δόμνα Μιχαήλ, Αν. Καθηγήτρια
Τηλ.: 2385055124
E-mail: dmihail@uowm.gr
 

 

 

Αποστολή

© 2017 internship.uowm.gr