Ανακοινώσεις

Προσωρινά Αποτελέσματα Αξιολογικής Κατάταξης Φοιτητών/τριών – Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ 2022-2023 του Τμήματος Πληροφορικής

Σχετικά αρχεία Πρακτικό Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων για την ΠΑ _ΕΣΠΑ 2022-2023 (2 MB)

Οριστικά Αποτελέσματα Αξιολογικής Κατάταξης Φοιτητών/τριών – Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ 2022-2023 του Τμήματος Χημικών Μηχανικών

Σχετικά αρχεία ΤΧΜ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑ ΕΣΠΑ 2022-2023 (2 MB)

Οριστικά Αποτελέσματα Αξιολογικής Κατάταξης Φοιτητών/τριών – Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ 2022-2023 του Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων

Σχετικά αρχεία ΕΨΜ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑ ΕΣΠΑ 2022-2023 (2 MB)

Ανακοινοποίηση στο ορθό_ Προσωρινά Αποτελέσματα Αξιολογικής Κατάταξης Φοιτητών/τριών – Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ 2022-2023 του Τμήματος Νηπιαγωγών

Σχετικά αρχεία Ανακοινοποίηση στο ορθό_Πρακτικό Τριμελούς Επιτροπής αξιολόγησης ΠΑ_ΠΤΝ 2022-2023 (1) (264 kB)

Προσωρινά Αποτελέσματα Αξιολογικής Κατάταξης Φοιτητών/τριών – Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ 2022-2023 του Τμήματος Μαθηματικών

Σχετικά αρχεία Πρακτικό Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης ΠΑ Μαθηματικών signed (1) (2 MB)

Προσωρινά Αποτελέσματα Αξιολογικής Κατάταξης Φοιτητών/τριών – Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ 2022-2023 του Τμήματος Χημικών Μηχανικών

Σχετικά αρχεία Πρακτικό Τριμελούς Επιτροπής αξιολόγησης ΤΧΜ (394 kB)

Προσωρινά Αποτελέσματα Αξιολογικής Κατάταξης Φοιτητών/τριών – Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ 2022-2023 του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

Σχετικά αρχεία Πρακτικό Τριμελούς Επιτροπής αξιολόγησης ΠΑ_ΤΜΜ_ (2 MB)

Προσωρινά Αποτελέσματα Αξιολογικής Κατάταξης Φοιτητών/τριών – Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ 2022-2023 του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Σχετικά αρχεία Πρακτικό_Τριμελούς_Επιτροπής_αξιολόγησης_ΠΑ__ΤΗΜΜΥ (936 kB)

Προσωρινά Αποτελέσματα Αξιολογικής Κατάταξης Φοιτητών/τριών – Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ 2022-2023 του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

Σχετικά αρχεία Πρακτικό Τριμελούς Επιτροπής αξιολόγησης ΠΑ_ΤΕΕΤ_01 (974 kB)

Προσωρινά Αποτελέσματα Αξιολογικης Κατάταξης Φοιτητών/τριών – Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ 2022-2023 του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

Σχετικά αρχεία Πρότυπο Πρακτικού Τριμελούς Επιτροπής αξιολόγησης ΠΑ_ΠΤΔΕ 22_23_ (997 kB)

© 2017 internship.uowm.gr