Οριστικά αποτελέσματα ΓΣ Αξιολογικής Κατάταξης Φοιτητών/τριών 4ης Πρόσκλησης– Έγκριση 13 επιλαχόντων από μεταφορά θέσεων- Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ 2023-2024 του Τμήματος Γεωπονίας

© 2017 internship.uowm.gr