Ανακοίνωση Γραφείου ΠΑ

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης θα μπορεί να εξυπηρετήσει τους φοιτητές για την ερχόμενη εβδομάδα από την Δευτέρα 20/11 έως και την Τετάρτη 22/11, ώρες συνεργασίας 09:00-15:00.

© 2017 internship.uowm.gr