Διαδικτυακή Ενημέρωση για το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Την Τετάρτη 17 Μαρτίου 2021 17:00 θα γίνει ενημέρωση για το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του ΗΜΜΥ/ΜΠΤ στο Zoom Meeting ID: 975 6679 7645 στη διεύθυνση http://lsi.gr/intern από τον Τμηματικά Υπεύθυνο της ΠΑ κ. Δασυγένη Μηνά και την κ. Χαϊτίδου. Για τη σημαντικότητα της ΠΑ θα μιλήσει ο Πρόεδρος του Τμήματος κ. Χριστοφορίδης. Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές του Τμήματος που έχουν ολοκληρώσει το 3ο έτος σπουδών, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εκπόνησης ΠΑ, έως 21 Μαρτίου 23:59 στο https://arch.ece.uowm.gr/iposition/

© 2017 internship.uowm.gr