Έναρξη αιτήσεων για συμμετοχή στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ακ. έτους 2018-2019 για το ΠΤΔΕ

Η ΔΙΕΡΥΜΕΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020”, θα λειτουργήσει στο ΠΤΔΕ για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης είναι δύο μήνες. Μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες ή υποψήφιοι διδάκτορες δεν μπορούν να συμμετάσχουν στην ΠΑ. Όσοι/σες επιλεγούν, υποχρεούνται να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση διάρκειας 240 ωρών (120 ώρες/μήνα), κατά τη διάρκεια δύο ημερολογιακών μηνών.  Η αμοιβή για την εν λόγω ΠΑ ανέρχεται στα 560 ευρώ περίπου.

Κάθε φοιτητής/τρια δικαιούται να συμμετάσχει σε Διευρυμένη ΠΑ μόνο ΜΙΑ ΦΟΡΑ στη διάρκεια των σπουδών του/της. Αν κάποιος/α έχει συμμετάσχει στο παρελθόν σε ΠΑ είτε σε άλλο Τμήμα του ΠΔΜ είτε σε άλλο Πανεπιστήμιο, θα αποκλείεται αυτόματα από τη διαδικασία.

Η περίοδος υποβολής είναι από την Παρασκευή 26.10.2018 έως και την Κυριακή 11.10.2018 (24:00) και οι αιτήσεις θα γίνουν αποκλειστικά μέσω της online φόρμας η οποία βρίσκεται διαθέσιμη στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://internship.uowm.gr/aitisi-foititi-gia-praktiki-askisi

Πριν την συμπλήρωση της αίτησης, παρακαλώ να διαβάστε προσεκτικά το χρήσιμο οδηγό (https://internship.uowm.gr/chrisimos-odigos-gia-tin-praktiki-askisi/).

Το μοναδικό έγγραφο που χρειάζεται για την υποβολή της αίτησης είναι το εξής:

  1. Αναλυτική βαθμολογία για τις μέχρι τώρα σπουδές, η οποία θα περιέχει τα ECTS των μαθημάτων τα οποία έχετε περάσει (όχι μόνο διδακτικές μονάδες – ΔΜ) και τον αντίστοιχο μέσο όρο βαθμολογίας. Το έγγραφο αυτό μπορείτε να το προμηθευθείτε ηλεκτρονικά μέσω email από τη Γραμματεία του Τμήματος [email στην κ. Ηλιάδου Μάρθα (miliadou@uowm.gr)]. Το έγγραφο αυτό θα χρειαστεί για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, αλλά και το ίδιο το έγγραφο θα το ‘ανεβάσετε’ σε μορφή PDF στο σύστημα.

Οι φοιτητές/τριες οι οποίοι/ες θα συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση τοποθετούνται ιεραρχικά σε μια λίστα από τη ψηλότερη βαθμολογία προς τη χαμηλότερη, ως προς τα μόρια που συγκεντρώνουν με βάση τον αλγόριθμο της ΠΑ ο οποίος ισχύει για το ΠΤΔΕ. Κάθε φορά επιλέγονται οι Χ φοιτητές/τριες με την υψηλότερη βαθμολογία, όπου το Χ σχετίζεται με τον προϋπολογισμό για την ΠΑ.

Ο αλγόριθμός λαμβάνει υπόψιν του τα εξής:

  1. Μέσο όρο βαθμολογίας όλων των μαθημάτων που έχει εξεταστεί επιτυχώς ο/η φοιτητής/τρια μέχρι και το προηγούμενο εξάμηνο της φοίτησής του σε σχέση με την ημερομηνία αίτησης για συμμετοχή στη Διευρυμένη ΠΑ.
  2. Ποσοστό των μονάδων ECTS τις οποίες έχει περάσει επιτυχώς ο/η φοιτητής/τρια σε σχέση με τις μονάδες ECTS οι οποίες αντιστοιχούν στα μαθήματα του αμέσως προηγούμενου εξαμήνου από αυτό το οποίο φοιτά κατά την ημερομηνία αίτησης για συμμετοχή στη Διευρυμένη ΠΑ.
  3. Συντελεστής βαρύτητας ανά έτος πραγματοποιηθείσας φοίτησης στο ΠΤΔΕ, με πριμοδότηση  των μεγαλύτερων ετών. Οι συντελεστές είναι: 100, 110, 120, 130 για το 1ο, 2ο, 3ο και 4ο έτος αντίστοιχα.

Για παράδειγμα, για ένα φοιτητή/τρια που βρίσκεται στο 6ο εξάμηνο έχουμε:

– Μέσος όρος βαθμολογίας = 8.50 (μέχρι και το 5ο εξάμηνο)
– Επιτυχίες σε ECTS = 140 (μέχρι και το 5ο εξάμηνο)
– Προβλεπόμενα ECTS 5ου εξαμήνου = 150
– Συντελεστής βαρύτητας έτους = 120 (6ο εξάμηνο – 3ο έτος)

Επομένως:
8,50 (Μ.Ο.) * 140/150 (ECTS) * 120 (3o έτος) = 952, 00

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Δημάκη Αθηνά (adimaki@uowm.gr).

Ο Τμηματικά υπεύθυνος για τη Διερυμένη ΠΑ
Κωνσταντίνος Νικολαντωνάκης – Αναπ. Καθηγητής

Σχετικά αρχεία

© 2017 internship.uowm.gr