Έναρξη αιτήσεων για συμμετοχή στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ακ. έτους 2019-2020 για το ΤΧΜ

Η Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα
και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» ΕΣΠΑ 2014-2020 θα λειτουργήσει στο Τμήμα Χημικών
Μηχανικών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης είναι τρεις μήνες. Για την επιλογή των φοιτητριών/ών
θα ακολουθηθεί διαδικασία αξιολόγησης βάσει των αιτήσεων που θα κατατεθούν
ηλεκτρονικά κι εμπρόθεσμα.

Παρακαλούνται οι φοιτήτριες/ές του ΤΧΜ που φοιτούν στο 5ο , 7ο και 9ο εξάμηνο και
ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη Πρακτική Άσκηση για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020
να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση-δήλωση που υπάρχει στη διεύθυνση
https://internship.uowm.gr/aitisi-foititi-gia-praktiki-askisi/ και να την υποβάλουν μέχρι την
Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019.

© 2017 internship.uowm.gr