Έναρξη αιτήσεων για συμμετοχή στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ακ. έτους 2019-2020 για το ΤΜΜ

Η Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» ΕΣΠΑ 2014-2020 θα λειτουργήσει στο Τμήμα
Μηχανολόγων Μηχανικών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης είναι τρεις μήνες. Για την επιλογή των φοιτητριών/ών
θα ακολουθηθεί διαδικασία αξιολόγησης βάσει των αιτήσεων που θα κατατεθούν
ηλεκτρονικά και εμπρόθεσμα.

Παρακαλούνται οι φοιτήτριες/ές του ΤΜΜ που φοιτούν στο 5ο, 7o και 9ο εξάμηνο και
ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην Πρακτική Άσκηση για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020
να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση-δήλωση που υπάρχει στη διεύθυνση
https://internship.uowm.gr/aitisi-foititi-gia-praktiki-askisi/ και να την υποβάλουν μέχρι την
Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019.

© 2017 internship.uowm.gr