Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ 2021 – 2022 του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

Η Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,  στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» ΕΣΠΑ 2014 – 2020 θα λειτουργήσει στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022.

Η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης είναι τρεις μήνες. Για την επιλογή των φοιτητών/τριων θα ακολουθηθεί διαδικασία αξιολόγησης βάσει των αιτήσεων που θα κατατεθούν ηλεκτρονικά κι εμπρόθεσμα στο πληροφοριακό σύστημα iposition στη διεύθυνση https://arch.ece.uowm.gr/iposition/index.php .

Περίοδος υποβολής αιτήσεων από Τετάρτη 15  Ιουνίου έως Πέμπτη 23 Ιουνίου.  Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να ανεβάσουν το αρχείο .pdf της ηλεκτρονικής βαθμολογίας. (οδηγίες βρίσκονται στη σελίδα του iposition)

© 2017 internship.uowm.gr