Ενημέρωση Επιτυχόντων Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ 2021-2022 του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

Η Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ MΑΚΕΔΟΝΙΑΣ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» ΕΣΠΑ 2014-2020 θα λειτουργήσει στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης είναι τρεις μήνες.

Παρακαλούνται οι επιτυχόντες φοιτήτριες/ές του ΤΕΕΤ και θα συμμετάσχουν στην Πρακτική Άσκηση για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 να παρακολουθήσουν την ενημέρωση που διοργανώνει ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του ΤΕΕΤ κ Ιωάννης Ζιώγας. Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 20 Μαϊου 2022 και ώρα 17:00 στην αίθουσα zoom https://zoom.us/my/uowm.eetf1 και Meeting ID 386-685-6980.

© 2017 internship.uowm.gr