Ενημέρωση Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ 2020-2021 του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Η Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ MΑΚΕΔΟΝΙΑΣ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» ΕΣΠΑ 2014-2020 θα λειτουργήσει στο ΤΗΜΜΥ για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης είναι τρεις μήνες. Για την επιλογή των φοιτητριών/τών θα ακολουθηθεί διαδικασία αξιολόγησης βάσει των αιτήσεων που θα κατατεθούν ηλεκτρονικά και εμπρόθεσμα στο πληροφοριακό σύστημα iposition στη διεύθυνση https://arch.ece.uowm.gr/iposition/index.php .

Παρακαλούνται οι φοιτήτριες/ές του ΤΗΜΜΥ (και του πρώην ΜΠΤ) που έχουν ολοκληρώσει το 3ο έτος σπουδών και ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην Πρακτική Άσκηση για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 να παρακολουθήσουν την ενημέρωση που διοργανώνουν η Ιδρυματικά Υπεύθυνη της Πρακτικής Άσκησης του ΠΔΜ κα Δόμνα Μιχαήλ και ο Επιστημονικά Υπεύθυνος ΠΑ του ΤΗΜΜΥ κος Μηνάς Δασυγένης. Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2020 στις 18:00-19:00 στην αίθουσα ece4 https://zoom.us/my/uowm.ece4

© 2017 internship.uowm.gr