ΚΥΑ για την Πρακτική Άσκηση έως 14/6/2021

Σας ενημερώνουμε για το ΦΕΚ 2366 τ.Β_05.06.2021_ΚΥΑ Δ1α_ΓΠ.οικ. 35169_05.06.2021 που αφορά τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00.

© 2017 internship.uowm.gr