Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης επικύρωσης του Νο7 πρακτικού της τριμελούς επιτροπής περί έγκρισης αιτήσεων επιλαχόντων Φοιτητών/τριών 2ης Πρόσκλησης – Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ 2022-2023 του Τμήματος Γεωπονίας

© 2017 internship.uowm.gr