Πρόγραμμα 15η Συνάντησης Γραφείων Πρακτικής Άσκησης της χώρας

15η Συνάντηση Γραφείων Πρακτικής Άσκησης της χώρας
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Φλώρινα, 22 Σεπτεμβρίου 2017

Προεδρείο Συνάντησης:

Δόμνα Μιχαήλ, Ιδρυματικά Υπεύθυνη Π.Α. Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (διοργάνωση 15ης Συνάντησης)
Μαρία Γιαννακούλια, Ιδρυματικά Υπεύθυνη Π.Α. Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (διοργάνωση έκτακτης 14ης Συνάντησης)
Μιχάλης Βραχόπουλος, Ιδρυματικά Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης
ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας (διοργάνωση 16ης Συνάντησης)

Πρόγραμμα

9:00 – 9:30 Προσέλευση
9:30 – 9:45 Χαιρετισμοί Εκπροσώπων Π.Δ.Μ.
9:45 – 10:15 Νέα Πρόσκληση/Τροποποίηση: Στόχοι και Προοπτικές του Έργου, κ. Φλωρεντία Καραβατά, Προϊσταμένη Μονάδας Β2.2, ΕΥΔ Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση»
10:15 – 10:45 Συζήτηση – Τοποθετήσεις Ιδρυμάτων
10:45 – 11:30 Θέματα Πρακτικής Άσκησης Τρέχουσας Περιόδου.

Αυτεπιστασία, Έντυπο Ανάλυσης κόστους, Τροποποίηση Π.Α.

Ελένη Βοτσίνου, Νίκος Φατσέας

ΜΟΝΑΔΑ Β2.2. Διαχείρισης Πράξεων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης του ερευνητικού δυναμικού

11:3012:00

 

Συζήτηση – Τοποθετήσεις Ιδρυμάτων
12:00 – 12:30 Διάλειμμα – Καφές
12:30 – 13:00 Νέος Νόμος

Προσκλήσεις Εξωτερικών Συνεργατών

Ελένη Βοτσίνου, Νίκος Φατσέας

ΜΟΝΑΔΑ Β2.2. Διαχείρισης Πράξεων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης του ερευνητικού δυναμικού                                                        

13:00 – 13:30 Συζήτηση – Τοποθετήσεις Ιδρυμάτων
13:30 – 14:30 Διάλειμμα – Γεύμα
14:30 – 15:30

 

Η λειτουργία και το μέλλον του δικτύου των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης.

Εισηγητές: Βραχόπουλος Μιχάλης (ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας), Αντώνης Κορωναίος (ΑΠΘ), Μιχάλης Ταρουδάκης (Πανεπιστήμιο Κρήτης)

15:30 – 16:30 Συζήτηση – Συμπεράσματα – Αποφάσεις ολομέλειας – Απόφαση για την επόμενη συνάντηση
16:30 Λήξη Συνάντησης

© 2017 internship.uowm.gr