Έναρξη υποβολής αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση

Η Πρακτική Άσκηση του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΑΚΕΔΟΝΙΑΣ στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» θα επαναλειτουργήσει στα τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Πολυτεχνικά, Παιδαγωγικά και Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών) από τον Νοέμβριο 2017 έως και τον Οκτώβριο 2018. Επισημαίνεται ότι από φέτος η συμμετοχή στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης θα αφορά και τους φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος.

Οι θέσεις που προσφέρονται είναι 167 για το σύνολο των Τμημάτων του Πανεπιστημίου και θα καλυφθούν από φοιτητές/ριες που δεν έχουν κάνει Πρακτική Άσκηση κατά το παρελθόν. Για την επιλογή των φοιτητών/ριών θα ακολουθηθεί διαδικασία αξιολόγησης βάσει των αιτήσεων που θα κατατεθούν.

Συμβουλευτείτε τον ΧΡΗΣΙΜΟ ΟΔΗΓΟ για την Π.Α. πριν υποβάλετε την αίτησή σας

Για υποβολή αιτήσεων ακολουθήστε τους παρακάτω συνδέσμους:

Σχετικά αρχεία

© 2017 internship.uowm.gr